Wettelijke informatie en gebruiksvoorwaarden van de VDO Driver App voor België in het Nederlands

Mentions légales et conditions d'utilisation de VDO Driver App pour la Belgique en français

Právní informace a podmínky použití aplikace VDO Driver for Czech

Juridisk information om vilkår for anvendelse af VDO Driver App gældende for Danmark

Nutzungsbestimmungen und Datenschutz der VDO Driver App für Deutschland

Informaciones jurídicas y condiciones de uso para la aplicación VDO Driver App en español

Kasutustingimused ja privaatsus "VDO Driver App" Eestile

Informations juridiques et conditions d’utilisation concernant VDO Driver App en français

Informazioni legali e condizioni di utilizzo per VDO Driver App en Italiano

Pravne informacije i Uvjeti korištenja VDO Driver App na hrvatskom

VDO Driver alkalmazás Magyarország - Jogi információk és felhasználási feltételek

Programos „VDO Driver App“ teisinė informacija ir naudojimo sąlygos lietuvių kalba

Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden voor de VDO Driver App en nederlands

STANDARD VILKÅR FOR BRUK AV applikasjonen ”VDO Driver App” for Norge

Nutzungsbestimmungen und Datenschutz der VDO Driver App für Österreich

Informacje prawne i warunki użytkowania aplikacji „VDO Driver APP” dla Polski

Informação legal e os termos de uso da App VDO Motorista para Portugal

Informatii Legale si Termeni de Utilizare ai Continental Automotive GmbH asupra Aplicatiei “VDO Driver App”

Právne informácie a podmienky použitia na požiadanie "Driver VDO Aplikácia" pre Slovensko

Juridisk information och användarvillkor för applikationen "VDO Driver App" för Sverige

Nutzungsbestimmungen und Datenschutz der VDO Driver App für Schweiz

Lainmukaiset tiedot ja käyttöehdot VDO Driver App palvelulle Suomessa

VDO Driver App kullanma ve Veri koruma kurallari

Legal Information and Terms of Use of the VDO Driver App in english

Νομικές Πληροφορίες και Όροι Χρήσης για το TIS-Web Driver App στα Ελληνικά